ห้องพัก

เช็คอิน / 17:00 ชั่วโมงเช็คอิน / ชั่วโมงจนถึงเวลา 12:00 นโรงแรม Rafaie เป็นผู้ใหญ่ที่โรงแรมแห่งเดียว ผู้เข้าพักจะต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าที่จะอยู่ โรงแรมของเราไม่ได้มีไว้สำหรับครอบครัว